Video‎ > ‎Quan sát bầu trời‎ > ‎

Năm 2015

Loạt video Quan sát bầu trời trong tháng hướng bạn tới tiêu điểm của bầu trời đêm trong suốt tháng đó như là các hành tinh chiều tối, các hành tinh buổi sáng, những chòm sao và thiên thể nổi bật với những câu chuyện thần thoại, cùng những sự kiện thiên văn đáng chú ý trong tháng.

Quan sát bầu trời tháng 1 năm 2015


Quan sát bầu trời tháng 4 năm 2015


Quan sát bầu trời tháng 7 năm 2015

Quan sát bầu trời tháng 2 năm 2015

Quan sát bầu trời tháng 5 năm 2015

Quan sát bầu trời tháng 8 năm 2015

Quan sát bầu trời tháng 3 năm 2015

Quan sát bầu trời tháng 6 năm 2015

Quan sát bầu trời tháng 9 năm 2015