Video‎ > ‎

Các thiên thể nổi bật

Đoạn số 1 Bây giờ mời bạn tới với thiên thể Messier duy nhất của chòm sao này, đó chính là Messier 30. Đây là một cụm sao cầu cách chúng ta khoảng 28 ngàn năm ánh sáng và trải rộng 90 năm ánh sáng trong không gian. Cụm sao này đang tiến về chúng ta với tốc độ 181,9 cây số mỗi giây. Đây là một trong những thiên thể xa xôi và sâu thẳm đầu tiên được phát hiện bởi Charles Messier vào năm 1764. Giống như nhiều cụm sao cầu khác trong dải Ngân Hà, thì Messier 30 cũng đã trải qua một sự sụp đổ. Do sự sụp đổ nên lõi của cụm sao từng có bán kính 17,4 năm ánh sáng ngày nay chỉ có bán kính còn là 0,12 cung phút và khối lượng đã bị mất đi một nửa. Bạn có thể quan sát Messier 30 dễ dàng qua kính thiên văn cỡ nhỏ.

Không thể tìm thấy URL thông số tiện ích
Đoạn số 2 Bây giờ mời bạn tới với thiên thể Messier duy nhất của chòm sao này, đó chính là Messier 30. Đây là một cụm sao cầu cách chúng ta khoảng 28 ngàn năm ánh sáng và trải rộng 90 năm ánh sáng trong không gian. Cụm sao này đang tiến về chúng ta với tốc độ 181,9 cây số mỗi giây. Đây là một trong những thiên thể xa xôi và sâu thẳm đầu tiên được phát hiện bởi Charles Messier vào năm 1764. Giống như nhiều cụm sao cầu khác trong dải Ngân Hà, thì Messier 30 cũng đã trải qua một sự sụp đổ. Do sự sụp đổ nên lõi của cụm sao từng có bán kính 17,4 năm ánh sáng ngày nay chỉ có bán kính còn là 0,12 cung phút và khối lượng đã bị mất đi một nửa. Bạn có thể quan sát Messier 30 dễ dàng qua kính thiên văn cỡ nhỏ.

Đoạn số 3 Bây giờ mời bạn tới với thiên thể Messier duy nhất của chòm sao này, đó chính là Messier 30. Đây là một cụm sao cầu cách chúng ta khoảng 28 ngàn năm ánh sáng và trải rộng 90 năm ánh sáng trong không gian. Cụm sao này đang tiến về chúng ta với tốc độ 181,9 cây số mỗi giây. Đây là một trong những thiên thể xa xôi và sâu thẳm đầu tiên được phát hiện bởi Charles Messier vào năm 1764. Giống như nhiều cụm sao cầu khác trong dải Ngân Hà, thì Messier 30 cũng đã trải qua một sự sụp đổ. Do sự sụp đổ nên lõi của cụm sao từng có bán kính 17,4 năm ánh sáng ngày nay chỉ có bán kính còn là 0,12 cung phút và khối lượng đã bị mất đi một nửa. Bạn có thể quan sát Messier 30 dễ dàng qua kính thiên văn cỡ nhỏ.


Đoạn số 4 Bây giờ mời bạn tới với thiên thể Messier duy nhất của chòm sao này, đó chính là Messier 30. Đây là một cụm sao cầu cách chúng ta khoảng 28 ngàn năm ánh sáng và trải rộng 90 năm ánh sáng trong không gian. Cụm sao này đang tiến về chúng ta với tốc độ 181,9 cây số mỗi giây. Đây là một trong những thiên thể xa xôi và sâu thẳm đầu tiên được phát hiện bởi Charles Messier vào năm 1764. Giống như nhiều cụm sao cầu khác trong dải Ngân Hà, thì Messier 30 cũng đã trải qua một sự sụp đổ. Do sự sụp đổ nên lõi của cụm sao từng có bán kính 17,4 năm ánh sáng ngày nay chỉ có bán kính còn là 0,12 cung phút và khối lượng đã bị mất đi một nửa. Bạn có thể quan sát Messier 30 dễ dàng qua kính thiên văn cỡ nhỏ.