Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

14. Một ngày trên Mộc Tinh chỉ dài 10 tiếng


Ngày phát : 26 tháng 10 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : Universe Today
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn