Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

13. 4 năm đi với tốc độ ánh sáng sẽ tới sao gần Mặt Trời nhất


Ngày phát : 23 tháng 10 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : EarthSky, Wikipedia
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn