Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

12. Europa có nhiều nước hơn Trái Đất


Ngày phát : 21 tháng 10 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : NASA, Wikipedia
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn