Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

11. Ngày và đêm chỉ kéo dài 45 phút trên ISS


Ngày phát : 19 tháng 7 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : Discovery, NASA
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn