Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

10. Bay qua vành đai tiểu hành tinh thiệt dễ dàng


Ngày phát : 17 tháng 7 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : SciShow Space, Wikipedia
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn