Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

09. Đuôi sao chổi có thể rất dài


Ngày phát : 15 tháng 7 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : UniverseToday, NASA
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn