Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

08. Khi hai lỗ đen va chạm nhau, thì


Ngày phát : 10 tháng 7 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : New York Times, HubbleSites
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn