Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

07. Trái Đất không phải là một khối cầu hoàn hảo


Ngày phát : 18 tháng 5 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn