Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

06. Vệ tinh của Thiên Vương Tinh được đặt tên theo các nhân vật trong truyện


Ngày phát : 17 tháng 5 năm 2015 lúc 12 giờ trưa.
Nguồn thông tin : Wikipedia
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn