Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

05. Nhật thực cuối cùng diễn ra vào 563 triệu năm tới


Ngày phát : 18 tháng 5 năm 2015 lúc 12 giờ trưa.
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn