Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

04. Đào sâu mỗi tiếng một mét sẽ tới được lõi Trái Đất sau 727 năm


Ngày phát : 16 tháng 5 năm 2015 lúc 12 giờ trưa.
Nguồn thông tin : Wikipedia
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn