Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

03. Hoàng hôn trên Hỏa Tinh


Ngày phát : 15 tháng 5 năm 2015 lúc 12 giờ trưa.
Nguồn thông tin : Discovery News
Nguồn hình : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn