Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

02. Hành tinh kim cương gần hệ Mặt Trời


Ngày phát : 15 tháng 5 năm 2015 lúc 5 giờ chiều.
Nguồn thông tin : Yale News
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn