Tò mò‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎

01. Kim Tinh là hành tinh chị em với Trái Đất


Ngày phát : 12 tháng 4 năm 2015 lúc 12 giờ trưa.
Nguồn thông tin : NASA, Universe Today, Wikipedia
Nguồn hình : Curiosity
Người viết bài : Anh Tuấn Nguyễn