Màn đêm‎ > ‎Năm 2015‎ > ‎Tháng 09‎ > ‎

01. Chiều dài cánh tay của bạn khi dang ra xấp xỉ khoảng cách từ sao Vega đến sao Deneb

Chiều dài cánh tay của bạn khi dang thẳng ra xấp xỉ với khoảng cách từ sao Vega đến sao Deneb trên bầu trời đêm.