Europa - vệ tinh băng giá của Sao Mộc

Europa - vệ tinh băng giá của Sao Mộc
Năm 1610 khi Galileo Galilei hướng kính thiên văn của ông về Sao Mộc, ông đã nhìn thấy bốn điểm sáng xung quanh hành tinh. Đây là những vệ tinh thuộc nhóm Galilei và là 4 vệ tinh lớn nhất trong số 67 vệ tinh của Sao Mộc.